ABYVÄNNERNA - en rasring för alla som äger eller vill äga en ABY

Abyvännerna är en vänskapsförening för er som älskar kattrasen abessinier. Vi startade i början på 2000-talet för att se till att de som äger en aby kunde få kontakt med andra abyägare. Från början hade vi ett slutet forum, där man kunde ställa frågor. Nu 2016 har vi istället skapat en sluten facebooksida som du kan få delta i. Vi har även en öppen facebooksida.

Vår tanke är att vi ska kunna
• bevara rasen genom avelsamarbete

• informera om de kunskaper som vi har om rasen
• informera om de kunskaper vi har om god katthållning
• se till att skapa goda livsutrymmen för abessinierkatter

Vår symbol för vänskapsringen är gudinnan Bastet som helgade katten som väsen. De katter som levde i Egypten var tickade katter, likt en abessinier.

Du är varmt välkommen att delta i vår strävan att se till att rasen Abessinier fortsätter att vara en ras av hög standard med gott temperament och otrolig skönhet.