ABYKATTUNGAR

Om du är intresserad av att äga en aby kan du på den här sidan få kontakt med de som just nu har kull till salu. Mer information om varje kull kan du få om du kontaktar uppfödaren via telefon, mail eller via uppfödarens egen hemsida. Om vi har info om redan tingade kattungar sätts dessa med kursiv stil och kvarvarande i fet stil. Om du som uppfödare vill annonsera kattungar på hemsidan. Skicka då ett mail till olvondalen@yahoo.se
ABY n = viltfärgad, ABY o = sorrel, ABY a = blå, ABY p = fawn ABY ns= svartsilver, ABY os= sorrelsilver, ABY as=blåsilver ABY ps=fawnsilver

 
Ny kull 2019-07-19 hos Olvondalen
Tre honor ABY n (varav en tingad)
Två hanar ABY n
Olvondalen
olvondalen@yahoo.se
0730 639 162